Hyr minigrävare för trädgårdsprojektet

Avhannah

Hyr minigrävare för trädgårdsprojektet

Att ägna sig åt trädgårdsodling kräver i regel inte så mycket när det kommer till utrustning. Det räcker ganska långt med en uppsättning med trädgårdsredskap och en vattenkanna. Men om du vill genomföra ett större projekt på din tomt, eller kanske anlägga en helt ny trädgård, så kommer du behöva ha tillgång till lite mer kraft. Men det finns ingen anledning att köpa en dyr maskin för att genomföra enstaka grävprojekt – hyr minigrävare istället under en dag eller helg.

Ta bort stubbar

Fällda träd på tomten kan göra underverk för både utsikten och mängden solljus som når tomten. Men om du har planerat att odla på marken kring där trädet stått så kommer du snart märka att oavsett hur långt ner du kapat trädet så finns en liten stubbe kvar. Det är inte den uppstickande stubben som i första hand är det största problemet för trädgårdsägare, utan det är de tillhörande rötterna.

Ett rotsystem kan vara lika stort som, eller till och med större än, trädets krona. Rötterna är sega och breder ut sig med intrikata kringelkrokar under marken och gör det nästan omöjligt att gräva i marken där de växer.

Om du hyr minigrävare för att ta bort både stubbe och rötter så kan du utan tidigare erfarenhet av liknande maskiner få bort hela rotsystemet på bara några timmar. Genom att använda samma maskin kan du sedan fylla igen hålet i marken med ny jord om du planerar att göra ett trädgårdsland på platsen.

Gräv diken

Att gräva diken kan vara nödvändigt för att få tillräcklig avrinning från en annars för våt odlingsmark. När du hyr minigrävare så kan du på egen hand skapa korta till medellånga diken på din mark.

Tänk på att det ibland krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att göra diken i naturen. Om du väljer att anlägga så kallade öppna diken så behöver du också rensa dem med jämna mellanrum för att de inte ska slamma eller växa igen. Du kan använda en minigrävare även för att rensa.

Gräv för avlopp och vatten

Behöver din fastighet anslutas till kommunala ledningar för avlopp och vatten så behöver du i regel stå för arbetet att anlägga rör från din fastighet till den stora ledningen. Även om det finns en hel del krav på yrkeskompetens för att anlägga själva rörledningarna så kan du på egen hand utföra en stor del av själva grävarbetet genom att hyra en minigrävare.

Om författaren

hannah administrator