En lekstuga som barnen älskar att leka i. Kioskluckan är en riktig favorit.


Monteringsanvisning för Lekstuga Funkis

Börjar med golvdelen som är klar att lägga ut på fyra stenar, en i varje hörn.

Väg av med vattpass så det blir rätt från början.

   

Första väggen ställs upp och stöds upp med en bräda eller någon vänlig person som håller den på plats.

Väggarn är likformiga och kan monteras i önskad ordning.

   
Andra väggen reses upp och nu kan man fästa ihop den i hörnet.
   

Tredje väggen är upprest, fäst i vägg nummer 2.

Fönster och lucka monterat från "fabrik".

   
Fjärde väggen uppe, dörr och fönster är monterat från "fabrik"
   

Alla väggar är uppe och fästade ihop.

Brädorna framför lekstugan skruvas upp på golvdelen. Brädorna centrerar samtidigt väggarna i rätt position.

   
Här är de monterade runt om.
   

Det färdiga taket är framburet och ställt i en position för att lyftas på väggarna.

Taket är tungt och man ska vara minst 2 stycken personer för att lyfta det på plats.

Varning för obekvämt lyft och akta ryggen.

   

Taket är upplyft och centrerade på väggarna.

Skyddsbräda på taket är bortskruvad.

Brädor under taket är ditskruvade.

Skruva i medskickade 6x80 skruvar i de förborrade hålen i hörnen.

   

Här är knutarna uppskruvade, de är urjackade och tillsågade från början.

Skruva i skruvar som sitter förmonterade på insidan i golv och tak.

Lekstugan är nu klar.

Monteringen har tagit högst 2 timmar.

Man bör måla golvet så snabbt som möjligt.


Kontakt information: Välkommen att kontakta Roger Rohnström på telefonnummer 08-437 55 182 eller mobil nummer 070-61 60 700. Du kan även skicka email till info@tradgardshus.se© Trädgårdshus 1 Stockholm (www.tradgardshus.se www.smahus.se) 2009